Realizacje

Realizacje GEOART

Działania naszej firmy polegają na solidnej pracy, w których wykorzystujemy najlepszej jakości sprzęty a nasi pracownicy posiadają ogromne doświadczenie w danej dziedzinie. Staramy się realizować plany, zgodnie z celem i założeniami. Poniżej wyszczególniamy ważniejsze prace, jakie mieliśmy przyjemność zrealizować. Staramy się być kreatywni, ale przede wszystkim opierać nasze pomysły i wykonania na posiadanej wiedzy oraz doświadczeniu.

 

Zapewniamy profesjonalną obsługę geodezyjną na obszarze Czarnego Dunajca, Zakopanego, Nowego Targu oraz całej Małopolski. Nasz doświadczony zespół geodetów oferuje kompleksowe usługi geodezyjne, obejmujące pomiary terenowe, wytyczanie granic, sporządzanie map i inne prace geodezyjne. Dzięki naszej precyzji i zaangażowaniu gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług. Skorzystaj z naszej obsługi geodezyjnej, aby mieć pewność, że Twoje projekty będą realizowane zgodnie z najwyższymi standardami.

 

Opracowanie projektu budowy ścieżek rowerowych wraz z opracowaniem map do celów projektowych, pozwoleń na budowę, „Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Czorsztyńskiego”

Opracowaniu podlegały odcinki ścieżki Biała Dama, Zatopiona Osada, Polana Sosny, Czarna Dama, Modrzewiowy Szlak. Wykonano projekt dla około 23km ścieżki rowerowej wokół Jeziora Czorsztyńskiego wraz z 7 obiektami mostowymi. Mosty wykonane w technologii kompozytowej tj. włókno szklane na konstrukcji nośnej, podpory
w technologii żelbetu. Nasza Firma realizowała kontrakt od samego początku czyli pomysł na ścieżkę, opracowanie koncepcji, następnie wykonanie map do celów projektowych aż do projektu technicznego. Wykonywaliśmy również pełną obsługę geodezyjną przy realizacji całego przedsięwzięcia.

Inwestor: Urząd Gminy Nowy Targ, Urząd Gminy Łapsze Niżne , Urząd Gminy Czorsztyn

Wykonawcy: PPDM s.a. Nowy Targ, WIR Limanowa, Kiernia sp. z o.o.

 

Opracowanie mapy do celów projektowych dla projektu budowy drogi krajowej nr 47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ

Opracowanie mapy do celów projektowych dla obszaru 200hektarów wraz z wykonaniem podziałów geodezyjnych działek procedurą ZRID 
w ilości 1200szt. Inwestycja dotycząca budowy drogi krajowej nr 47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ na długości 14km. Wykorzystano nalot
z naszego samolotu bezzałogowego oraz sprzęt firmy TRIMBLE.

Inwestor: GDDKiA O/Kraków

 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji zagospodarowania terenu przy przystani flisackiej w Szczawnicy

 Opracowanie kompleksowej dokumentacji zagospodarowania terenu przy przystani flisackiej w Szczawnicy.

Inwestor: Miasto Gmina Szczawnica

 

Opracowanie kompleksowej modernizacji gruntów i budynków

Opracowanie kompleksowej modernizacji gruntów i budynków dla następujących miejscowości:

Ludźmierz, Zaskale, Skrzypne, Szaflary, Murzasichle, Gliczarów Górny, Jodłownik, Tylmanowa, Witów, Suche, Gmina Rytro, przy opracowaniach
zastosowano naloty z naszego samolotu bezzałogowego – płatowca oraz bezpośrednie pomiary w terenie najnowszym sprzętem firmy TRIMBLE.

Inwestor: Starostwa Powiatowe w Zakopanem, Nowym Targu, Nowym Sączu, Limanowej

 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w ramach projektu VeloDunajec .

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w ramach projektu VeloDunajec na odcinku Zakopane – Sromowce Niżne odcinek 63kmwraz z  obsługą geodezyjną przy realizacji tej inwestycji.

Inwestor: ZDW Kraków

Wykonawca: Eurovia Polska

 

Obsługa geodezyjna przy : „Budowa obiektu mostowego w ciągu ulicy miejskiej w Nowym Targu z przebudowa dwóch skrzyżowań w ramach budowy fragmentu obwodnicy miejskiej Nowego Targu„

Obsługa geodezyjna przy : „Budowa  obiektu  mostowego  w ciągu ulicy miejskiej w Nowym Targu z przebudową dwóch
skrzyżowań w ramach budowy fragmentu obwodnicy miejskiej Nowego Targu„.

inwestor: Urząd Miasta Nowy Targ

 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy dróg wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy dróg z wszelką infrastrukturą towarzyszącą wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

– DP1637K – klasa Z w miejscowości Ochotnica Dolna na długości 1.1km;
– DP1637K – klasa Z w miejscowości Ochotnica Górna na długości 1.1km;
– DP1655K – klasa Z w miejscowości Stare Bystre na długości 1.0km;
– DP1653K – klasa Z w miejscowości Bańska Wyżna na długości 1.0km;
– DP1653K – klasa Z w miejscowości Szaflary oraz Bańska Niżna na długości 1.8km;
– DP1652K – klasa Z w miejscowości Ciche na długości 2.5km wraz z 3 obiektami mostowymi o rozpiętości 15m;
– DP1654K – klasa Z w miejscowości Ciche na długości 1.0km wraz z obiektem mostowym o rozpiętości 15m;
– DP1660K – klasa Z w miejscowości Pyzówka na długości 0.5km;
– DP1642K – klasa Z w miejscowości Łapsze Wyżne na długości 0.3km;
– DP1663K – klasa Z w miejscowości Piekielnik na długości 0.5km;
– DP1651K – klasa Z w miejscowości Ratułów na długości 1.9km;
Inwestor: PZD Nowy Targ.

– DG360342K – klasa D w miejscowości Ratułów na długości 0.3km wraz z obiektem mostowym o rozpiętości 15m;
– DG360001K – klasa D w miejscowości Ciche na długości 0.5km;
– DW957 – klasa G w miejscowości Stare Bystre na długości 0.4km;
Inwestor: Miasto i Gmina Czarny Dunajec.

– DP1626K – klasa Z w miejscowości Kasinka Mała na długości 0.3km;
Inwestor: ZDW Kraków.
 

Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych: „ Historyczno – kulturowo – przyrodniczy szlak wokół Tatr etap I odcinek od Nowego Targu do Granicy Państwa w Suchej Górze”

Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych i wszelkich uzgodnień wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę: „ Historyczno – kulturowo – przyrodniczy szlak wokół Tatr etap I odcinek od Nowego Targu do Granicy Państwa
w Suchej Górze” .

Inwestor: Urząd Gminy Czarny Dunajec i Gmina Nowy Targ

 

Obsługa geodezyjna przy budowie obwodnicy Wojnicza

Obsługa geodezyjna przy budowie obwodnicy Wojnicza.

Inwestor: ZDW Kraków

Wykonawca: Mostostal Kraków

 

Obsługa geodezyjna przy budowie węzła w Poroninie

Obsługa geodezyjna przy budowie węzła w Poroninie.

Inwestor: GDDKiA, ZDW Kraków

Wykonawca Banimex sp z o.o.

 

Opracowanie projektu tras narciarskich i rolkowych wraz z uzyskaniem homologacji FIS na terenie COS – OPO – Zakopane

Opracowanie projektu tras narciarskich i rolkowych wraz z uzyskaniem homologacji FIS na terenie COS – OPO – Zakopane , wykonanie
kompleksowej dokumentacji projektowej z wszelkimi uzgodnieniami.

Opracowanie projektu przebudowy Wielkiej Krokwi im. Marusarza w Zakopanem

Opracowanie projektu przebudowy Wielkiej Krokwi im. Marusarza w Zakopanem, wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
homologacji FIS do rozgrywania zawodów.

Inwestor: COS OPO Zakopane

 

Opracowanie map do celów projektowych wraz z podziałami działek dla projektu przebudowy DW 958 i 957 oraz obsługa geodezyjna inwestycji.

Opracowanie map do celów projektowych wraz z podziałami działek dla projektu przebudowy DW 958 i 957, na długości około 20km
i wykonanie około 700 podziałów działek. 

Opracowanie projektu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czarny Dunajec

Opracowanie projektu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czarny Dunajec odcinek Czarny Dunajec – Piekielnik 7km, Czarny Dunajec – Odrowąż
4,5km, ścieżki w terenach Natura 2000, odcinki gdzie zastosowano konstrukcje z podkładów drewnianych – dylowanki ze względu na bardzo
słabe grunty i występowanie torfowisk.

Inwestor: Gmina Czarny Dunajec

 

Wyznaczenie granic pasa drogowego dla odcinków dróg krajowych nr S7 .

Wyznaczenie granic pasa drogowego dla odcinków dróg krajowych nr S7 odcinek Myślenice Lubień, odcinek DK 7 Zabornia – Chyżne Granica Państwa,
odcinek DK nr 75 od Nowego Sącza do Tylicza, wyznaczono około 5000 pkt granicznych na długości 100km.

Inwestor: GDDKiA O/Kraków

 

Nadzór inwestorski nad budowa obwodnicy Nowego Targu

Nadzór inwestorski nad budowa obwodnicy Nowego Targu odcinek od ul . Kokoszków do Sikorskiego z budową mostu na Czarnym Dunajcu, budowa dwóch
rond, skrzyżowania z sygnalizacją świetlna, odcinek drogi o długości około 3km

Inwestor: Urząd Miast Nowy Targ

 

Nadzór inwestorski nad przebudowa ul. Szaflarskiej w Nowym Targu

Nadzór inwestorski nad przebudowa ul. Szaflarskiej w Nowym Targu.

Inwestor: PZD Nowy Targ

 

Nadzór inwestorski przy budowie budynku na Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej

Nadzór inwestorski przy budowie budynku na Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej 

Inwestor: Gmina Nowy Targ

 

Nadzór inwestorski przy budowie salonu samochodowego ANDORA w Krakowie

Nadzór inwestorski przy budowie salonu samochodowego ANDORA w Krakowie

Inwestor: Andora sp. z o.o.

 

Nadzór nad budową i przebudową dróg w Nowym Targu

Nadzór nad budowa i przebudowa dróg w Nowym Targu ul. Kolejowa, ul. Długa, ul. Szkolna, ul. Krzywa, przebudowa płyty Rynku w Nowym
Targu.

Inwestor: Miasto Nowy Targ

 

Nadzór nad budowa drogi i mostów na potoku Piekielnik i potoku Czarny Dunajec w Długopolu

Nadzór nad budowa drogi i mostów na potoku Piekielni i potoku Czarny Dunajec w Długopolu:

-droga klasy L długość 2km,

-obiekty klasy A o długości 20m i 33. 

Inwestor: PZD Nowy Targ.

 

Nadzór inwestorski przy przebudowie dróg w Zakopanem

Nadzór inwestorski przy przebudowie dróg w Zakopanem: ul. Przewodników Tatrzańskich, ul. Ciągłówka, Ul. Chłabówka Górna, ul. Przewodnika Krzeptowskiego.

Nadzór inwestorski przy realizacji programu małej retencji na terenie działania Nadleśnictwa Sucha

Nadzór inwestorski przy realizacji programu małej retencji na terenie działania Nadleśnictwa Sucha  – program przeciwdziałaniu retencji poprzez
zabudowę szlaków dylówkami, budowę obiektów mostowych i przepustów, budowę umocnień skarp brzegów i potoków, nadzorowano 16 zadań
w ramach budowy obiektów małej retencji.

Kilka słów o realizacji. Na przykład zakres prac i tego typu rzeczy. Gdzie to powstało, jakieś współprace, jaka technologia. Kilka słów o realizacji. Na przykład zakres prac i tego typu rzeczy. Gdzie to powstało, jakieś współprace, jaka technologia.